28. Oblicz, jaką otrzymamy resztę z dzielenia liczby x przez liczbę y, jeśli: a) x = 6k – 2 , k in N ; y = 6 c) x = 7k – 5 , k in N ; y = 7

28. Oblicz, jaką otrzymamy resztę z dzielenia liczby x przez liczbę y, jeśli: a) x = 6k – 2 , k in N ; y = 6 c) x = 7k – 5 , k in N ; y = 7