29. Rozwiąż graficznie równanie: a) 1/(x + 5) = – x – 3

 29. Rozwiąż graficznie równanie: a) 1/(x + 5) = – x – 3