...

30. a) b) (x – 1) ^ 2 = 2x – 2 Rozwiąż graficznie nierówność: – x ^ 3 >= sqrt(- x) b) |x – 2| > x ^ 2 c) \ |x|=x^ 2 -6 c) – 4/(x + 1) <= x + 6

30. a) b) (x – 1) ^ 2 = 2x – 2 Rozwiąż graficznie nierówność: – x ^ 3 >= sqrt(- x) b) |x – 2| > x ^ 2 c) \ |x|=x^ 2 -6 c) – 4/(x + 1) <= x + 6 

Zobacz!