...

31. Podaj dwa kolejne przekształcenia, które można wykonać, aby z wykresu funk cji f(x) = sqrt(x) otrzymać wykres funkcji: a) g(x) = 7 – sqrt(x) b) h(x) = sqrt(7 – x)

31. Podaj dwa kolejne przekształcenia, które można wykonać, aby z wykresu funk cji f(x) = sqrt(x) otrzymać wykres funkcji: a) g(x) = 7 – sqrt(x) b) h(x) = sqrt(7 – x) 

Zobacz!