...

32. Na rysunku jest przedstawiony wy kres funkcji f. a) Naszkicuj wykres funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(- x) + 1 . b) Podaj dziedzinę funkcji g. c) Podaj zbiór wartości funkcji g. d) Oblicz wartość wyrażenia . [g(- 4) + g(5)][g(- 3) – g(1)] c) k(x) = – (sqrt(- x) + 7) 3 2 2 1 0 y = f(x); y = f(x) 789X -5-4-3-2-1 2 3 4 5 6 7 X -4

32. Na rysunku jest przedstawiony wy kres funkcji f. a) Naszkicuj wykres funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(- x) + 1 . b) Podaj dziedzinę funkcji g. c) Podaj zbiór wartości funkcji g. d) Oblicz wartość wyrażenia . [g(- 4) + g(5)][g(- 3) – g(1)] c) k(x) = – (sqrt(- x) + 7) 3 2 2 1 0 y = f(x); y = f(x) 789X -5-4-3-2-1 2 3 4 5 6 7 X -4

Zobacz!