29. W trójkącie prostokątnym spodek najkrótszej wysokości dzieli przeciwprosto kątną w stosunku 9: 16. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 25 cm, oblicz: a) długości boków tego trójkąta, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

29. W trójkącie prostokątnym spodek najkrótszej wysokości dzieli przeciwprosto kątną w stosunku 9: 16. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 25 cm, oblicz: a) długości boków tego trójkąta, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.