3.103. W trójkącie prostokątnym ABC (| triangleleft ABC|=90^ ) dwa wierzchołki mają współ rzędne A(4, – 5) * i * (- 8, 5) . Wyznacz współrzędne wierzcholka B, wiedząc, że pole trójkąta ABC jest równe 61. Równanie okręgu. Nierówność opisująca koło

3.103. W trójkącie prostokątnym ABC (| triangleleft ABC|=90^ ) dwa wierzchołki mają współ rzędne A(4, – 5) * i * (- 8, 5) . Wyznacz współrzędne wierzcholka B, wiedząc, że pole trójkąta ABC jest równe 61. Równanie okręgu. Nierówność opisująca koło 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz