3.105. Poniższe równania opisują okrąg o środku w punkcie S(x 5 ,y 5 ) i promieniu r(r > 0) . Podaj współrzędne środka okręgu i jego promień, jeśli: a) x ^ 2 + y ^ 2 = 1 c) (1 + x) ^ 2 + (2 – y) ^ 2 = 25 b) (x – 1) ^ 2 + y ^ 2 = 2, 25 (- x – 3) ^ 2 + (- 1 – y) ^ 2 = 81 d)

3.105. Poniższe równania opisują okrąg o środku w punkcie S(x 5 ,y 5 ) i promieniu r(r > 0) . Podaj współrzędne środka okręgu i jego promień, jeśli: a) x ^ 2 + y ^ 2 = 1 c) (1 + x) ^ 2 + (2 – y) ^ 2 = 25 b) (x – 1) ^ 2 + y ^ 2 = 2, 25 (- x – 3) ^ 2 + (- 1 – y) ^ 2 = 81 d)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz