3.115. Rozwiąż równanie: a) (2x + 6)(5 – x) = 0 c) x(x – 1) + 3(x – 1) = 0 e) 4 – (x + 3) ^ 2 = 0

3.115. Rozwiąż równanie: a) (2x + 6)(5 – x) = 0 c) x(x – 1) + 3(x – 1) = 0 e) 4 – (x + 3) ^ 2 = 0