...

3.119. Okno ma kształt prostokąta zakończonego na gó- rze trójkątem prostokątnym równoramiennym, jak na ry- sunku obok. Obwód okna wynosi 4 m. Jaka powinna być podstawa okna, aby jego powierzchnia była największa? 93 94 Matematyka Zbiór zadar. Klasa 2. Zakres rozszerzony 3.120. Ulica Klonowa jest prostopad

3.119. Okno ma kształt prostokąta zakończonego na gó- rze trójkątem prostokątnym równoramiennym, jak na ry- sunku obok. Obwód okna wynosi 4 m. Jaka powinna być podstawa okna, aby jego powierzchnia była największa? 93 94 Matematyka Zbiór zadar. Klasa 2. Zakres rozszerzony 3.120. Ulica Klonowa jest prostopad

Zobacz!