...

3.120. Ulica Klonowa jest prostopad la do ulicy Jesionowe), a środek skrzy zowania ulic znajduje się w punkcie P. W chwili to samochód podrózujący na wschód ze stałą prędkością 40 km/h mija punkt P. a samochód podrózujący na poludnie ze stałą prędkością 60 km/h znajduje się dokładnie 5 km na północ od punktu P ul. Klonow a) Wyznacz wzór funkcji y = d(t), opisują cy odległość [km] między tymi samo- chodami w zależności od czasu t [h] b) Oblicz, po jakim czasie i od chwili to odleglość między samochodami będzie najmniejsza. Oszacuj tę odle głość z dokładnością do 0,1 km. Równania 3.121. Rozwiąz równanie

3.120. Ulica Klonowa jest prostopad la do ulicy Jesionowe), a środek skrzy zowania ulic znajduje się w punkcie P. W chwili to samochód podrózujący na wschód ze stałą prędkością 40 km/h mija punkt P. a samochód podrózujący na poludnie ze stałą prędkością 60 km/h znajduje się dokładnie 5 km na północ od punktu P ul. Klonow a) Wyznacz wzór funkcji y = d(t), opisują cy odległość [km] między tymi samo- chodami w zależności od czasu t [h] b) Oblicz, po jakim czasie i od chwili to odleglość między samochodami będzie najmniejsza. Oszacuj tę odle głość z dokładnością do 0,1 km. Równania 3.121. Rozwiąz równanie

Zobacz!