3.120. Przekształcenie P określone jest wzorem P((x, y)) = (y + 2, – x + 1) , gdzie y in R . a) Wykaż, że przekształcenie P jest izometrią. b) Wyznacz równanie obrazu okręgu o: x ^ 2 + y ^ 2 – 4x + 6y + 12 = 0 w przekształce niu P. ) Oblicz pole trójkąta, którego wierzchołkami są: środek S danego okręgu, środek S^ prime -0 obrazu okręgu w przeksztalceniu P oraz punkt A(2, 0) .

3.120. Przekształcenie P określone jest wzorem P((x, y)) = (y + 2, – x + 1) , gdzie y in R . a) Wykaż, że przekształcenie P jest izometrią. b) Wyznacz równanie obrazu okręgu o: x ^ 2 + y ^ 2 – 4x + 6y + 12 = 0 w przekształce niu P. ) Oblicz pole trójkąta, którego wierzchołkami są: środek S danego okręgu, środek S^ prime -0 obrazu okręgu w przeksztalceniu P oraz punkt A(2, 0) . 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz