3.122. Prosta k / x – y + 1 = 0 przecina parabolę o równaniu y = – x ^ 2 + 2x + 3 w punk tach A i B. Napisz równanie okręgu o promieniu r= v r = sqrt(5) , którego cięciwą jest odci nek AB.

3.122. Prosta k / x – y + 1 = 0 przecina parabolę o równaniu y = – x ^ 2 + 2x + 3 w punk tach A i B. Napisz równanie okręgu o promieniu r= v r = sqrt(5) , którego cięciwą jest odci nek AB.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz