3.124. Rozwiąż graficznie równanie: a) x ^ 2 + x = 6; 1/2 * x ^ 2 + 2 = – 1/2 * (x – 2) ^ 2 + 4 b) 15x^ 2 +(a^ 2 +2a-2)x=6;- 2 2 b) x = (2 – x) ^ 2 d) x ^ 2 + 5x + 6 = 4 1/4 – (x + 2 1/2) ^ 2 Równania prowadzące do równań kwadratowych

 3.124. Rozwiąż graficznie równanie: a) x ^ 2 + x = 6; 1/2 * x ^ 2 + 2 = – 1/2 * (x – 2) ^ 2 + 4 b) 15x^ 2 +(a^ 2 +2a-2)x=6;- 2 2 b) x = (2 – x) ^ 2 d) x ^ 2 + 5x + 6 = 4 1/4 – (x + 2 1/2) ^ 2 Równania prowadzące do równań kwadratowych