3.126. W prostokątnyin układzie współrzędnych zilustruj zbiory: A = {(x,y) ERA YER A ? + y2 4 6x – 8y + 21 SO) B = {(x, y) ERA YER A x? + y2 + 2x + 2y – 14 S 0), a następnie wyznacz zbiory: A cup B,A-B,B-A,A cap B jakich wartości parametru m (m in R) proste k. 2x – 5y – m – 6 = 0 przecinają się w punkcie, który należy do okręgu o środku

3.126. W prostokątnyin układzie współrzędnych zilustruj zbiory: A = {(x,y) ERA YER A ? + y2 4 6x – 8y + 21 SO) B = {(x, y) ERA YER A x? + y2 + 2x + 2y – 14 S 0), a następnie wyznacz zbiory: A cup B,A-B,B-A,A cap B jakich wartości parametru m (m in R) proste k. 2x – 5y – m – 6 = 0 przecinają się w punkcie, który należy do okręgu o środku

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz