3.129. Określ wzajemne położenie prostej li okręgu o, jeśli: a) 0 / ((x – 1) ^ 2) + (y + 4) ^ 2 = 16 b) 0 / ((x + 5) ^ 2) + y ^ 2 = 1 l / y = 3/4 * x + 3 1: y = 1 c) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 8x + 10y + 33 = 0 1: y = x – 5 l: y = x d) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 + 8x – 2y + 13 = 0

3.129. Określ wzajemne położenie prostej li okręgu o, jeśli: a) 0 / ((x – 1) ^ 2) + (y + 4) ^ 2 = 16 b) 0 / ((x + 5) ^ 2) + y ^ 2 = 1 l / y = 3/4 * x + 3 1: y = 1 c) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 8x + 10y + 33 = 0 1: y = x – 5 l: y = x d) 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 + 8x – 2y + 13 = 0

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz