3.134. Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okręgu o i prostopadłych do prostej k, jeśli: 3) 0 / ((x + 2) ^ 2) + (y – 3) ^ 2 = 1 b) 0 / ((x – 5) ^ 2) + y ^ 2 = 9 c) 0: x ^ 2 + y ^ 2 – 2x + 12y + 28 = 0 d) o: x ^ 2 + y ^ 2 – 14x + 24 = 0 k: y =x k: y = – x k: y = – 0, 5x k: y = – 0, 75x

 3.134. Napisz równania kierunkowe stycznych do danego okręgu o i prostopadłych do prostej k, jeśli: 3) 0 / ((x + 2) ^ 2) + (y – 3) ^ 2 = 1 b) 0 / ((x – 5) ^ 2) + y ^ 2 = 9 c) 0: x ^ 2 + y ^ 2 – 2x + 12y + 28 = 0 d) o: x ^ 2 + y ^ 2 – 14x + 24 = 0 k: y =x k: y = – x k: y = – 0, 5x k: y = – 0, 75x

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz