...

3.141. Podaj przykład nierówności kwadratowej: a) sprzecznej b) której zbiorem rozwiązań jest suma przedziałów (- infty,-1) cup(4,+ infty) c) której zbiorem rozwiązań jest zbiór R d) której zbiór rozwiązań jest jednoelementowy e) której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy (2, 7) f) której zbiorem rozwiązań jest zbiór R-\ -5\ .

3.141. Podaj przykład nierówności kwadratowej: a) sprzecznej b) której zbiorem rozwiązań jest suma przedziałów (- infty,-1) cup(4,+ infty) c) której zbiorem rozwiązań jest zbiór R d) której zbiór rozwiązań jest jednoelementowy e) której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy (2, 7) f) której zbiorem rozwiązań jest zbiór R-\ -5\ .

Zobacz!