...

3.142. Dana jest nierówność kwadratowa (3x – 4)(2x + a) < 0 z niewiado mą x. Wyznacz liczbę a, dla której zbiorem rozwiązań tej nierówności (1 1/3, 4) jest prze dział langle-3,1)

3.142. Dana jest nierówność kwadratowa (3x – 4)(2x + a) < 0 z niewiado mą x. Wyznacz liczbę a, dla której zbiorem rozwiązań tej nierówności (1 1/3, 4) jest prze dział langle-3,1) 

Zobacz!