...

3.145. Wyznacz zbiory A, , B,A cap B; A cup B oraz , jeśli: A – zbiór tych argumentów, dla których funkcja kwadratowa f(x) = x ^ 2 – 6x + 5 przyjmuje wartości nieujemne B- zbiór tych argumentów, dla których funkcja wartości większe od 4. B – A muje

 3.145. Wyznacz zbiory A, , B,A cap B; A cup B oraz , jeśli: A – zbiór tych argumentów, dla których funkcja kwadratowa f(x) = x ^ 2 – 6x + 5 przyjmuje wartości nieujemne B- zbiór tych argumentów, dla których funkcja wartości większe od 4. B – A muje 

Zobacz!