...

3.146. Dane są zbiory: kwadratowa g(x) = x ^ 2 + 3x przyj ; B=\ x:x in Z^ x^ 2 -7x+4>=3x^ 2 -5x\ . A=\ x:x in R^ x^ 2 <=4x\ Wyznacz zbiory: A,B,A cup B,A cap B .

3.146. Dane są zbiory: kwadratowa g(x) = x ^ 2 + 3x przyj ; B=\ x:x in Z^ x^ 2 -7x+4>=3x^ 2 -5x\ . A=\ x:x in R^ x^ 2 <=4x\ Wyznacz zbiory: A,B,A cup B,A cap B . 

Zobacz!