...

3.147. Wyznacz dziedzinę funkcji f określonej wzorem: a) f(x) = sqrt(2x ^ 2 + x + 8) c) f(x) = sqrt(3x ^ 2 + 9x – 12) e) f(x) = (5x + 7)/(sqrt(4 – (x + 1) ^ 2))

3.147. Wyznacz dziedzinę funkcji f określonej wzorem: a) f(x) = sqrt(2x ^ 2 + x + 8) c) f(x) = sqrt(3x ^ 2 + 9x – 12) e) f(x) = (5x + 7)/(sqrt(4 – (x + 1) ^ 2))

Zobacz!