3.148. Wyznacz wszystkie wartości m, danego przedziału liczbowego, jeśli: b) f(x) = sqrt(4x – 2x ^ 2) d) f(x) = sqrt(- 4x ^ 2 + 4x – 1) f) f(x) = (2x ^ 2 – 3)/(sqrt(25x ^ 2 – 40x + 16)); m in R , dla których liczba x należy d

 3.148. Wyznacz wszystkie wartości m, danego przedziału liczbowego, jeśli: b) f(x) = sqrt(4x – 2x ^ 2) d) f(x) = sqrt(- 4x ^ 2 + 4x – 1) f) f(x) = (2x ^ 2 – 3)/(sqrt(25x ^ 2 – 40x + 16)); m in R , dla których liczba x należy d