3.149. Wy znacz wszystkie wartości parametru m, m in R , dla których dziedziną funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych, jeśli: a)

3.149. Wy znacz wszystkie wartości parametru m, m in R , dla których dziedziną funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych, jeśli: a)