3.149. Określ wzajemne położenie okręgów danych równaniami: a*(x+2)^ 2 +(y-1)^ 2 =4;o 2 :x^ 2 +y^ 2 -4x+4y-8=0 a) b) 0, x + y2 – 10x + 4y + 20 = 0; 0,: x? + (y + 2) = 4 c) 0: (x-3) + (y+4) 8; 0,: x + y- 4x + 6y + 11 = 0 0+ (x+4)2 + (y + 1)2 = 25; o 2 :(x+2)^ 2 +(y+2)^ 2 =2 ) ,**+ y2-8x + 15 = ; o 2 :x^ 2 +(y-3)^ 2 =4 0, x ^ 2 + y ^ 2 + 8x + 4y – 5 = 0 ; O 2 :(x+4)^ 2 +(y+2)^ 2 =5

3.149. Określ wzajemne położenie okręgów danych równaniami: a*(x+2)^ 2 +(y-1)^ 2 =4;o 2 :x^ 2 +y^ 2 -4x+4y-8=0 a) b) 0, x + y2 – 10x + 4y + 20 = 0; 0,: x? + (y + 2) = 4 c) 0: (x-3) + (y+4) 8; 0,: x + y- 4x + 6y + 11 = 0 0+ (x+4)2 + (y + 1)2 = 25; o 2 :(x+2)^ 2 +(y+2)^ 2 =2 ) ,**+ y2-8x + 15 = ; o 2 :x^ 2 +(y-3)^ 2 =4 0, x ^ 2 + y ^ 2 + 8x + 4y – 5 = 0 ; O 2 :(x+4)^ 2 +(y+2)^ 2 =5 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz