3.154. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest równa 5. Jeśli tę liczbę pomno żymy przez liczbę dwucyfrową o takich samych cyfrach, ale zapisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy 736. Wyznacz tę liczbę.

3.154. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest równa 5. Jeśli tę liczbę pomno żymy przez liczbę dwucyfrową o takich samych cyfrach, ale zapisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy 736. Wyznacz tę liczbę.