3.155. W trzycyfrowej liczbie naturalnej cyfra setek jest taka sama jak cyfra jed ności, zaś cyfra dziesiątek jest o 3 większa od cyfry jedności. Jeżeli tę liczbę zmniej szymy o kwadrat sumy jej cyfr, to otrzymamy 105. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową.

3.155. W trzycyfrowej liczbie naturalnej cyfra setek jest taka sama jak cyfra jed ności, zaś cyfra dziesiątek jest o 3 większa od cyfry jedności. Jeżeli tę liczbę zmniej szymy o kwadrat sumy jej cyfr, to otrzymamy 105. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową.