3.155 Dla jakich wartości parametru m (m in R) kreg opisane równaniami o 1 :(x+5)^ 2 +(y+m)^ 2 =16 raz o i :(x-2m)^ 2 +(y+m)^ 2 =9 przecinają się w dwóch punktach?

3.155 Dla jakich wartości parametru m (m in R) kreg opisane równaniami o 1 :(x+5)^ 2 +(y+m)^ 2 =16 raz o i :(x-2m)^ 2 +(y+m)^ 2 =9 przecinają się w dwóch punktach?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz