3.159. Na jednym z osiedli mieszkaniowych znajduje się rabata k wiatowa w kształ cie trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne różnią się o 7 m. Powierzchnia rabaty wynosi . lle metrów płotka potrzeba na ogrodzenie tej rabaty? 30m ^ 2

3.159. Na jednym z osiedli mieszkaniowych znajduje się rabata k wiatowa w kształ cie trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne różnią się o 7 m. Powierzchnia rabaty wynosi . lle metrów płotka potrzeba na ogrodzenie tej rabaty? 30m ^ 2