3.160. Robotnik przeciął blachę w kształcie trójkąta prostokątnego wzdłuż wyso kości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną, dzieląc ją na dwa trójkąty prostokątne. Wspólna przyprostokątna powstałych trójkątów ma długość 1, 2m zaś drugie przyprostokątne różnią nię kawałków blach po rozcięciu. się o 70 cm. Oblicz powierzch , a

3.160. Robotnik przeciął blachę w kształcie trójkąta prostokątnego wzdłuż wyso kości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną, dzieląc ją na dwa trójkąty prostokątne. Wspólna przyprostokątna powstałych trójkątów ma długość 1, 2m zaś drugie przyprostokątne różnią nię kawałków blach po rozcięciu. się o 70 cm. Oblicz powierzch , a