3.164. Drut długości 64 cm podzielono na dwa kawałki. Z jednego konano kwadratową ramkę, a z drugiego ramkę prostokątną, której kawałka wy stosunek dlu gości boków jest równy 3: 1. Oblicz długości kawałków drutu, wiedząc, że suma powierzchni wyznaczonych przez obie ramki wynosi 112 cm ^ 2 .

3.164. Drut długości 64 cm podzielono na dwa kawałki. Z jednego konano kwadratową ramkę, a z drugiego ramkę prostokątną, której kawałka wy stosunek dlu gości boków jest równy 3: 1. Oblicz długości kawałków drutu, wiedząc, że suma powierzchni wyznaczonych przez obie ramki wynosi 112 cm ^ 2 .