3.165. Kupiec ma dwie beczki wina dwóch różnych szczepów. Stosunek liczby – trów wina z pierwszej beczki do liczby litrów wina z drugiej beczki jest równy 3:2 Litr wina z pierwszej beczki kosztuje tyle złotych, ile jest równe 25% liczby litow wina, znajdującego się w drugiej beczce. Litr wina z drugiej beczki jest o 10 zł szy od litra wina z pierwszej beczki. Wiedząc, że łączna wartość win w obu becz jest równa 4800 zł, oblicz: a) ile litrów wina jest w każdej beczce cene jednego litra każdego b) z tych win.

3.165. Kupiec ma dwie beczki wina dwóch różnych szczepów. Stosunek liczby – trów wina z pierwszej beczki do liczby litrów wina z drugiej beczki jest równy 3:2 Litr wina z pierwszej beczki kosztuje tyle złotych, ile jest równe 25% liczby litow wina, znajdującego się w drugiej beczce. Litr wina z drugiej beczki jest o 10 zł szy od litra wina z pierwszej beczki. Wiedząc, że łączna wartość win w obu becz jest równa 4800 zł, oblicz: a) ile litrów wina jest w każdej beczce cene jednego litra każdego b) z tych win.