3.166. Pewna osoba moich lat pomnożymy przez liczbę o 50 mniejszą i do otrzymanego iloczynu doda my 624, to otrzymamy liczbę ujemną”. Czy na tej podstawie można ustalić, ile lat ma ta osoba?

3.166. Pewna osoba moich lat pomnożymy przez liczbę o 50 mniejszą i do otrzymanego iloczynu doda my 624, to otrzymamy liczbę ujemną”. Czy na tej podstawie można ustalić, ile lat ma ta osoba?