3.166. Wyznacz współrzędne punktu A,, który jest obrazem punktu A w jednokład ności Jo środku w punkcie O(0, 0) i skali k 1 jeśli: a) A(- 2, 4) , k = 0, 5 A(3/5, – 4/15), k = 15 c) A b) A(-9, 12), k= 3 d) A(sqrt(2), 16sqrt(2)), k = – (sqrt(2))/3 2

 3.166. Wyznacz współrzędne punktu A,, który jest obrazem punktu A w jednokład ności Jo środku w punkcie O(0, 0) i skali k 1 jeśli: a) A(- 2, 4) , k = 0, 5 A(3/5, – 4/15), k = 15 c) A b) A(-9, 12), k= 3 d) A(sqrt(2), 16sqrt(2)), k = – (sqrt(2))/3 2 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz