3.168. Odcinek A, B , jest obrazem odcinka AB w jednokladności o środku O(0, 0) ) iskali k. Wyznacz współrzędne środka E odcinka A, B , jeśli: a) A(- 20, 6), B(10, 4) , k = 3 c) A(- 8, – 27) , B(- 12, – 13) , k = 0, 1 b) A(13, – 1), B(5, 7) , k = – 2 d) A(27, 108), B(- 2, – 3) , k = – 0, 2

3.168. Odcinek A, B , jest obrazem odcinka AB w jednokladności o środku O(0, 0) ) iskali k. Wyznacz współrzędne środka E odcinka A, B , jeśli: a) A(- 20, 6), B(10, 4) , k = 3 c) A(- 8, – 27) , B(- 12, – 13) , k = 0, 1 b) A(13, – 1), B(5, 7) , k = – 2 d) A(27, 108), B(- 2, – 3) , k = – 0, 2

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz