...

3.185. Proste o równaniach y==x+a+1 oraz x = a, gdzie a jest liczbą rzeczywistą dodatnią, przecinają się w punkcie M i wraz z osiami układu współrzędnych ograniczają trapez pro- stokątny (zobacz rysunek obok). a) Napisz wzór funkcji Pokreślającej pole tego trapezu w zależności od a, gdzie a = (0, +00). y= x+0+1 M a 3 Funkeja kwadratowa 103 b) Wyznacz liczbę a, dia której pole trapezu jest równe 3 c) Wyznacz wszystkie wartości a, dla których pale trapezu jest większe od 24 (jednocześnie nie większe od 51. 3.186. Wyznacz wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne o sumie cyfr równej 9, które spełniają warunek:

3.185. Proste o równaniach y==x+a+1 oraz x = a, gdzie a jest liczbą rzeczywistą dodatnią, przecinają się w punkcie M i wraz z osiami układu współrzędnych ograniczają trapez pro- stokątny (zobacz rysunek obok). a) Napisz wzór funkcji Pokreślającej pole tego trapezu w zależności od a, gdzie a = (0, +00). y= x+0+1 M a 3 Funkeja kwadratowa 103 b) Wyznacz liczbę a, dia której pole trapezu jest równe 3 c) Wyznacz wszystkie wartości a, dla których pale trapezu jest większe od 24 (jednocześnie nie większe od 51. 3.186. Wyznacz wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne o sumie cyfr równej 9, które spełniają warunek:

Zobacz!