...

. 3.186. Wyznacz wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne o sumie cyfr równej 9, które spełniają warunek: iloczyn liczby i jej cyfry jedności jest większy od 144 3.187. lle jest wielokątów wypukłych, w których liczba przekątnych jest mniejsza od potrojonej liczby jego boków?

. 3.186. Wyznacz wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne o sumie cyfr równej 9, które spełniają warunek: iloczyn liczby i jej cyfry jedności jest większy od 144 3.187. lle jest wielokątów wypukłych, w których liczba przekątnych jest mniejsza od potrojonej liczby jego boków?

Zobacz!