...

3.188. Przez działkę w kształcie prostokąta o wymiarach 20 m x 40 m ma przebiegać ścieżka w sposób pokazany na rysunku. Po wierzchnia ścieżki moze stanowić co najwyżej 9,75% calej powierzchni działki. Jaką najwięk szą wartość może przyjąć x? 3.189. W kwadrat ABCD o boku 7 cm wpi sano kwadrat MNPR tak, ze punkty M, N, P, R należą odpowiednio do boków AB, BC, DC oraz AD. Wiedząc, że pole kwadratu MNPR jest równe 25 cm³, oblicz długości odcinków, na jakie punkty M, N, P, R podzieliły boki kwa- dratu ABCD D N

3.188. Przez działkę w kształcie prostokąta o wymiarach 20 m x 40 m ma przebiegać ścieżka w sposób pokazany na rysunku. Po wierzchnia ścieżki moze stanowić co najwyżej 9,75% calej powierzchni działki. Jaką najwięk szą wartość może przyjąć x? 3.189. W kwadrat ABCD o boku 7 cm wpi sano kwadrat MNPR tak, ze punkty M, N, P, R należą odpowiednio do boków AB, BC, DC oraz AD. Wiedząc, że pole kwadratu MNPR jest równe 25 cm³, oblicz długości odcinków, na jakie punkty M, N, P, R podzieliły boki kwa- dratu ABCD D N

Zobacz!