3.188. Na paraboli o równaniu y = – x ^ 2 + 2x wyznacz taki punkt P, aby styczna do tej paraboli poprowadzona w punkcie Pograniczała, wraz z prostymi o równaniach: x = 0 , y = 0 , x = 1 , trapez o najmniejszym polu. o maksymalnym polu powierzchni, którego , a dwa pozostałe, o rzędnych dodatnich, należą do

3.188. Na paraboli o równaniu y = – x ^ 2 + 2x wyznacz taki punkt P, aby styczna do tej paraboli poprowadzona w punkcie Pograniczała, wraz z prostymi o równaniach: x = 0 , y = 0 , x = 1 , trapez o najmniejszym polu. o maksymalnym polu powierzchni, którego , a dwa pozostałe, o rzędnych dodatnich, należą do

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz