3.193. Rozpatrujemy odcinki równoległe do osi OY, których jeden koniec leży na wykresie funkcji f(x) = – sqrt(x) , zaś drugi koniec na wykresie funkcji g(x) = 1/x . Wykaż, że najkrótszy z tych odcinków ma długość 3/2 * root(3, 2) . gdzie x in(0,+ infty)

3.193. Rozpatrujemy odcinki równoległe do osi OY, których jeden koniec leży na wykresie funkcji f(x) = – sqrt(x) , zaś drugi koniec na wykresie funkcji g(x) = 1/x . Wykaż, że najkrótszy z tych odcinków ma długość 3/2 * root(3, 2) . gdzie x in(0,+ infty) 

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz