3.196. Punkt A(- 4, 2) jest wierzchołkiem trójkąta ABC, którego dwie środkowe za. wierają się w prostych o równaniach: x = 0 oraz x + y – 2 = 0 0. Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego trójkąta

3.196. Punkt A(- 4, 2) jest wierzchołkiem trójkąta ABC, którego dwie środkowe za. wierają się w prostych o równaniach: x = 0 oraz x + y – 2 = 0 0. Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego trójkąta 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz