3.2. Napisz wzór funkcji kwadratowej y = a * x ^ 2 wiedząc, że do jej wykresu należy punkt: a) A(3sqrt(2), 12) b) B(2, – 4) c) C(- 2, 8sqrt(5)) we wzorze funkcji kwadratowej f(x) = x ^ 2 + bx + c

3.2. Napisz wzór funkcji kwadratowej y = a * x ^ 2 wiedząc, że do jej wykresu należy punkt: a) A(3sqrt(2), 12) b) B(2, – 4) c) C(- 2, 8sqrt(5)) we wzorze funkcji kwadratowej f(x) = x ^ 2 + bx + c