3.3. Wyznacz współczynniki b, c wiedząc, że do wykresu funkcji f należą punkty: a) A(4, 9), B(- 3, – 12) b) A(- 1, 6); B(4, – 4) .

3.3. Wyznacz współczynniki b, c wiedząc, że do wykresu funkcji f należą punkty: a) A(4, 9), B(- 3, – 12) b) A(- 1, 6); B(4, – 4) .