3.4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeśli do wykresu tej funkcji należą punkty: a) A(- 2, 9), B(0, 4) , C(4, 6) b) A(1, 6), B(- 2, – 3), c(0, 9) .

3.4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeśli do wykresu tej funkcji należą punkty: a) A(- 2, 9), B(0, 4) , C(4, 6) b) A(1, 6), B(- 2, – 3), c(0, 9) . 

Chcę dostęp do Akademii!