3.5. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, której wykres otrzy mamy przesuwając równolegle wykres funkcji: a) y = 1/3 * x ^ 2 b) y = – 2x ^ 2; y = 2/5 * x ^ 2 d) y = – x ^ 2 o 5 jednostek w lewo wzdłuż osi OX, o 3 jednostki w prawo wzdłuż osi OX, o 4 jednostki w górę wzdłuż osi OY, o 2 jednostki w dół wzdłuż osi OY.

 3.5. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, której wykres otrzy mamy przesuwając równolegle wykres funkcji: a) y = 1/3 * x ^ 2 b) y = – 2x ^ 2; y = 2/5 * x ^ 2 d) y = – x ^ 2 o 5 jednostek w lewo wzdłuż osi OX, o 3 jednostki w prawo wzdłuż osi OX, o 4 jednostki w górę wzdłuż osi OY, o 2 jednostki w dół wzdłuż osi OY.