3.6. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, wiedząc, że jej wy y = – 1/4 * x ^ 2 kres otrzymamy przesuwając równolegle wykres funkcji a) o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi OX io 3 jednostki w dół wzdłuż osi OY, jednostkę w lewo wzdłuż osi OX io 5 jednostek w dół wzdłuż osi Oy, c) o 3 jednostki w lewo wzdłuż osi OX i o 4 jednostki w g órę wzdłuż osi oy i b) o 1 d) o 5 jednostek w prawo wzdłuż osi OX i o 2 jednostki w górę wzdłuż osi Oy.

3.6. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, wiedząc, że jej wy y = – 1/4 * x ^ 2 kres otrzymamy przesuwając równolegle wykres funkcji

a) o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi OX io 3 jednostki w dół wzdłuż osi OY, jednostkę w lewo wzdłuż osi OX io 5 jednostek w dół wzdłuż osi Oy, c) o 3 jednostki w lewo wzdłuż osi OX i o 4 jednostki w g órę wzdłuż osi oy i b) o 1 d) o 5 jednostek w prawo wzdłuż osi OX i o 2 jednostki w górę wzdłuż osi Oy.