3.7. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Podaj współ rzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f oraz współrzędne punktu wspólnego paraboli i osi OY. Naszkicuj wykres tej funkcji. a) f(x) = – (x + 3) ^ 2 d) f(x) = 1/2 * (x + 3) ^ 2 – 2 b) f(x) = 2 * (x – 1) ^ 2 + 1 e) f(x) = 1/4 * (x – 1) ^ 2 c) f(x) = 1/2 * x ^ 2 – 4 f) f(x) = – 1/4 * (x – 2) ^ 2 – 1

3.7. Dany jest wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej. Podaj współ rzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji f oraz współrzędne punktu wspólnego paraboli i osi OY. Naszkicuj wykres tej funkcji. a) f(x) = – (x + 3) ^ 2 d) f(x) = 1/2 * (x + 3) ^ 2 – 2 b) f(x) = 2 * (x – 1) ^ 2 + 1 e) f(x) = 1/4 * (x – 1) ^ 2 c) f(x) = 1/2 * x ^ 2 – 4 f) f(x) = – 1/4 * (x – 2) ^ 2 – 1