3.8. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Podaj zbiór war równanie osi tości funkcji f, maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji i symetrii jej wykresu. ) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 + 3 a) b) f(x) = x ^ 2 – 5 c) f f(x) = 2/3 * (x + 4) ^ 2 d) f(x) = – 2 * (x – 1) ^ 2 + 7 e) f(x) = 1/4 * (x + 5) ^ 2 – 3 f) f(x) = – 1/3 * (x – 2) ^ 2 – 4

 3.8. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Podaj zbiór war równanie osi tości funkcji f, maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji i symetrii jej wykresu. ) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 + 3 a) b) f(x) = x ^ 2 – 5 c) f f(x) = 2/3 * (x + 4) ^ 2 d) f(x) = – 2 * (x – 1) ^ 2 + 7 e) f(x) = 1/4 * (x + 5) ^ 2 – 3 f) f(x) = – 1/3 * (x – 2) ^ 2 – 4