3.9. Dany jest wierzchołek W paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej f oraz punkt A należący do tej paraboli. Wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicz nej, a następnie doprowadź go do postaci ogólnej. a) w(2, 0), A(5, – 3) c) W(- 1, 3), A(0, 1) e) W(- 1, – 1), A(2, – 4) b) W(3, 1), A(1, 2) d) W(2 1/2, – 3 1/8), A(5, 0) d) f) W v(- 4, 0), A(- 7, 1 4/5)

3.9. Dany jest wierzchołek W paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej f oraz punkt A należący do tej paraboli. Wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicz nej, a następnie doprowadź go do postaci ogólnej. a) w(2, 0), A(5, – 3) c) W(- 1, 3), A(0, 1) e) W(- 1, – 1), A(2, – 4) b) W(3, 1), A(1, 2) d) W(2 1/2, – 3 1/8), A(5, 0) d) f) W v(- 4, 0), A(- 7, 1 4/5)