3.10. Wykres funkcji kwadratowej f jest symetryczny względem prostej i przecina oś OY w punkcie o rzędnej 10. Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 10. x + 3 = 0

3.10. Wykres funkcji kwadratowej f jest symetryczny względem prostej i przecina oś OY w punkcie o rzędnej 10. Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 10. x + 3 = 0